#how_to_buy_
Pro týmy, kluby, organizace a firmy
Pro prodejce a zpracovatele textilu

Vytvořte si seznam

Soukromí i komerční klienti
(např. týmy, kluby, organizace a společnosti)
si mohou pohodlně vytvořit osobní seznam prostřednictvím našich webových stránek.

Používejte seznam

Svůj watch list si pak můžete stáhnout ve formátu PDF nebo jej zaslat e-mailem svému místnímu textilnímu zpracovateli či prodejci.

Získejte nabídky

Prodejci a textilní zpracovatelé ve vašem okolí mohou váš seznam sledovaných výrobků použít k registraci u našich obchodních partnerů a k nákupu zboží.

Vyhledání prodejních partnerů

Jako prodejce nebo textilní zpracovatel můžete zboží snadno a rychle získat prostřednictvím našich prodejních partnerů.

Zušlechťování textilu

Všechny naše výrobky lze dokončit pomocí DTG, výšivky nebo přenosové fólie.

Udržitelný prodej

Nabídněte svým zákazníkům pečlivě vybrané oděvy nejvyšší kvality.

Germany

L-SHOP-TEAM GmbH

Austria

L-SHOP-TEAM Austria GmbH & Co. KG

Switzerland

L-SHOP-TEAM Schweiz AG

Belgium

L-SHOP-TEAM Belgium N.V.

Netherlands

L-SHOP-TEAM Nederland B.V.

Poland

L-SHOP-TEAM Polska Sp.z o.o.

Czech Republic

L-SHOP-TEAM Česko s.r.o.

Denmark

L-SHOP-TEAM Danmark ApS

Sweden

L-SHOP-TEAM Sverige

Norway

L-SHOP-TEAM Norge AS

France

L-SHOP-TEAM France

Italy

L-SHOP-TEAM Italy